24/88 Členové školské rady schválili

  • Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice za školní rok 2014/2015

24/89 Členové školské rady schválili

  • Plán práce školy pro školní rok 2015/2016

24/90 Členové školské rady schválili

  • Školní řád Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál

24/91 Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitelky o zřízení místa pro asistenta pedagoga v první třídě

24/92 Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitelky o podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny od nového školního roku 2016/2017

24/93 Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitelky o sepsání dopisu Radě města (možnosti převodu ZŠ Město Albrechtice, Hašlerova2, Město Albrechtice – vyjádření stanoviska školy)
Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda školské rady
Back To Top