26/101 Členové školské rady schválili

• Výroční zprávu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál za školní rok 2015/2016

26/101 Členové školské rady schválili

• Plán práce školy pro školní rok 2016/2017

26/102 Členové školské rady vzali na vědomí

• Informaci ředitelky školy o zřízení míst asistentů pedagoga

26/103 Členové školské rady vzali na vědomí

• Informaci ředitelky školy o podání projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ“

26/104 Členové školské rady vzali na vědomí

• Informaci ředitelky školy o komunikačním souboru MŠMT

 

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

13. 9. 2016 

Back To Top