Měsíc listopad byl pro naše nejmladší chemiky zaměřen na učivo o chemických směsích. Nejprve jsme teoreticky tématiku nastudovali. Dozvěděli jsme se, že směsi jsou všude kolem nás. Vzduch, šlehačka, minerálka, parfém. To vše jsou směsi. Někdy je složky směsi možné vidět, jindy jsou pro lidský zrak neviditelné.

Naučili jsme se je dělit na homogenní a heterogenní směsi.Ty jsme pak dělili ještě na jednotlivé podtypy: dým, mlha, pěna, emulze, suspenze. Co je však nejzajímavější? Možnost oddělit jednotlivé složky směsi. Na tuto problematiku proběhly 2 laboratorní práce.

V té první se žáci učili rozdělit suspenzi pomocí metody filtrace. Sestavili jsme filtrační aparaturu, pomocí níž jsme od sebe oddělili směs křída + voda. Hledali jsme i praktické využití filtrace v domácnosti (sítko, cedník, filtr na kávu, sáček od čaje).

Druhá laboratorní práce se týkala metody – Chromatografie. Oddělovali jsme od sebe jednotlivé barvy „inkoustů“, ze kterých byl namíchán daný odstín fixu. Dospěli jsme k zajímavým závěrům. Některé barvy fixů jsou namíchány až ze čtyř jiných odstínů.

Výsledky své práce následně žáci zpracovali do podoby laboratorního protokolu. Mnozí využili při tvorbě počítač a fotky, které si během laboratorní práce pořídili.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top