skip to Main Content

Hrátky s kódy

V rámci celosvětové akce nazvané Hodina kódů jsme si v hodině informatiky vyzkoušeli programování.  Hodinu kódů organizuje Code.org, nezisková organizace, která se věnuje zvyšování zájmu o informatiku ve společnosti. Její heslo zní: Každý student v každé škole by měl mít možnost…

celý článek

Střípky z lyžařského kurzu

Každoroční lyžařský kurz žáků sedmého ročníku se uskutečnil v mrazivém týdnu od 20. do 25. ledna 2019. Výcviku se zúčastnilo dvacet čtyři dětí. Ty si pod vedením pana učitele Janise Busiose, Lubomíra Grčka a paní učitelky Jany Vyležíkové osvojily základní…

celý článek

Sportovní dopoledne

Poslední školní den roku 2018 jsme již tradičně zakončili společným sportovním dopolednem žáků II. stupně, které bylo příjemným zpestřením před vánočními prázdninami. Dopoledne probíhalo formou turnaje, který byl rozdělen do dvou věkových kategorií. Nejprve změřili své síly žáci 6. a 7. tříd ve florbalu…

celý článek

FyzShow s hudbou

O tom, že hudba a fyzika patří neodmyslitelně k sobě, nás přesvědčil tým mladých fyziků z 9. A ve složení: Eliška Baránková, Kamila Chmelařová, Klára Krasová a Zuzana Vrbová. Během dvou měsíců společně s vyučujícím fyziky a panem školníkem pracovali…

celý článek

Je had slizký?

Není, vyzkoušeli jsme si to na vlastní kůži. Eliška Sýkorová si připravila pro své spolužáky překvapení a pozvala do hodiny přírodopisu své rodiče, kteří jsou chovateli užovek červených. Přinesli s sebou hned tři, Hermionu, Rosu a Bellu. Eliška nám povídala o stavbě těla…

celý článek

Balada všemi smysly

Hodiny literatury absolvují žáci 6. ročníku teprve od září. Již ale rozpoznají základní literární druhy a některé žánry. Od začátku prosince se věnovali baladám Karla Jaromíra Erbena ze sbírky Kytice. Období adventu přímo vybízelo k přečtení básně Štědrý den. Šesťáci se seznámili…

celý článek

Demonstrační pitva ryby

Letošní první laboratorní práci v sedmém ročníku jsme věnovali rybám. Robert Křenek, vášnivý rybář ze 7. A, pro nás ochotně nachytal několik plotic a my jsme mohli začít se zkoumáním. Nejdříve jsme si prohlédli vnější stavbu ryby. Popsali jsme si ploutve…

celý článek

Hudební výchova v 7. A

Chtěli byste si zazpívat v hudebním klipu? Letošním sedmákům se to už povedlo. V hodině hudební výchovy nacvičili a natočili hned dvě skladby. Tou první je folková píseň „Jsem“ od Tomáše Kluse, kde si sólo zazpívala nadějná  zpěvačka Žaneta Juříková.  V 7. A je však…

celý článek

Sondy ve fyzice a chemii

O tom, že nové technologie pronikají i do výuky na základních školách, se mohli  žáci přesvědčit ve svých vyučovacích hodinách fyziky a chemie. Díky zapůjčeným měřícím sondám jsme proměřili hned několik fyzikálních veličin. Pomocí grafického znázornění jsme mohli vidět záznam…

celý článek

Cyklovýlet 8. A

Ve čtvrtek 14. června ráno se celá třída s vlastními koly sešla před školou. Protože se pan učitel Grček zdržel u zubaře, vyjeli jsme o hodinu později. Cestou na Žáry jsme závodili, což nám dalo dost zabrat. Jeli jsme přes Českou…

celý článek

6. B řádila v Ostravě

Dne 7. června se 6. B vydala vstříc novým zážitkům na dvoudenní školní výlet do Ostravy společně s třídní učitelkou Janou Samli a panem učitelem Lubomírem Grčkem. Hned po příjezdu žáky čekala první fyzicky náročná aktivita. Přesun z vlakového nádraží do…

celý článek

7. B v Ostravě

Letošní školní výlet strávila 7. B v Ostravě. První den jsme navštívili Velký svět techniky, zde jsme po prohlídce všech interaktivních exponátů zhlédli dokumentární představení Z ptačí perspektivy ve 3D formátu a fyzikální show s názvem Hra s ohněm.Po obědě…

celý článek
Back To Top