Návštěva květnové Prahy

Stejně jako v loňském roce i letos se vydali naši osmáci a deváťáci se svým doprovodem do našeho hlavního města. Cílem tohoto pětidenního poznávacího pobytu bylo seznámit se s nejkrásnějšími a nejzajímavějšími místy Prahy i blízkého okolí. A že jich…

celý článek

Archimédův zákon

Těleso ponořené do kapaliny ... jedna z nejslavnějších vět fyziky. Její význam studovali ve svých hodinách fyziky žáci sedmých ročníků. Zákon je pojmenován podle řeckého matematika a fyzika Archiméda. K objevu se váže historka, podle níž Archimédés přišel na jeho…

celý článek

Polovodiče

Dnes si svět bez polovodičů nedokážeme představit.  Polovodiče jsou v mobilu, tabletu, televizi i v automobilu. Objev a používání polovodičů změnilo lidské životy podobně jako objev zpracování kovů na konci doby kamenné. Polovodiče jsou pevné látky, jejichž elektrický odpor se dá…

celý článek

Měření síly

I když sílu přímo nevidíme, můžeme se o ní dozvědět mnoho užitečných informací. Stačí studovat její působení. Tělesa se silami přitahují nebo odpuzují. Pomocí sil můžeme vysvětlit, proč padají tělesa k zemi. Naši nejmladší fyzikové z šestých tříd se v…

celý článek

Spolu to zvládneme

Posledním probraným tématem v hodinách geometrie byla osová souměrnost. Po důkladném vysvětlení učiva, procvičení ve školním sešitě a ověření si vědomostí na pracovních listech, čekala žáky 6. A závěrečná práce. Zadání znělo: během dvou vyučovacích hodin zobrazte na A3 v…

celý článek

Město ze dřeva

Na konci 7. ročníku se žáci nynější 8. B rozhodli zpestřit si pracovní výchovu společnou prací. Domluvili se, že si vyrobí ve školních dílnách model města. Vše si na začátku pořádně rozmysleli a každý navrhl nějaký objekt. Tak začaly postupně…

celý článek

Postav atom

Takto se nazývá simulace, která učí žáky navrhnout strukturu atomu dle zadaných požadavků. Pomocí této netradiční metody výuky chemie se osmáci naučili pracovat s pojmy – stavba atomu, elektronová výstavba, protonové, nukleonové číslo, neutrální atom, ion.

celý článek

Kalorimetrie

Tématem laboratorní práce fyziků z 8. ročníku je právě kalorimetrie. Tímto slovem se označuje ta část termiky, která se zabývá měřením tepla. Na měření tepla se používá kalorimetr, což je tepelně izolovaná nádoba. V našem případě jsme použili směšovací kalorimetr s míchadlem a…

celý článek

Poslali jsme zprávu do vesmíru

Na konci prosince se žáci 7. až 9. ročníku zapojili do mezinárodní výzvy ASTRO PI Mission Zero. Úkolem mise bylo napsat program v programovacím jazyku Python, který astronautům na Mezinárodní vesmírné stanici zobrazí obrázek. Letos tématem obrázku je fauna a flora. Nově…

celý článek

Robotika v praxi

V hodinách informatiky se žáci 9. ročníku učí programovat postavičky a stroje na počítači. Nyní však museli zapojit i své ruce a fantazii. Naše škola disponuje stavebnicí VEX GO, ze které si žáci mohou sestavit robota a pomocí Ipadu robotovi…

celý článek

Věda je zábava

O tom, že věda je zábava se přesvědčili žáci sedmých ročníků v rámci své laboratorní práce z fyziky na téma těžiště tělesa. Co je těžiště tělesa? Je to působiště tíhové síly tzv. centrum gravitatis – neboli střed hmotnosti. Každé těleso má jediné těžiště.…

celý článek

Faradayova laboratoř

Deváťáci v rámci laboratorní práce z fyziky zopakovali pokusy Michaela Faradaye. Konkrétně se jednalo o výrobu elektrického proudu pomocí změny vnějšího magnetického pole. V první úloze žáci využili k výrobě elektrického proudu trvalý magnet. Pomocí digitální sondy ampérmetr a programu SPARKvue…

celý článek
Back To Top