První ročník volejbalového turnaje

V dubnu naši tělocvikáři uspořádali školní turnaj ve volejbale. Přihlásit se mohli žáci 2. stupně, tzn. od 6. do 9. tříd. Týmy si účastníci sestavovali sami a bylo možné je různě namíchat, avšak v každém z nich musela být alespoň jedna dívka.…

celý článek

Zeměpis hravě

Hodiny zeměpisu jsou vždy velmi zajímavé. Koho by také nebavilo poslouchat o nekonečnosti vesmíru, dozvědět se jaká je teplota na Antarktidě, a nebo co znamená teplota, jako v údolí smrti? Šesťáci už tohle všechno vědí a velice rádi o těchto…

celý článek

Vitamíny v sedmých třídách

Projektovou výukou zakončili loňský rok 2021 žáci ze sedmých ročníků společně s paní učitelkou Silvií Kaňa a s paní asistentkou Evou Sudovou v předmětu člověk a zdraví. Děti byly rozděleny do skupin a vylosovaly si název vitamínu, kterému pak věnovaly…

celý článek

Co kus – to originál

Během listopadu a prosince si mohli žáci vyššího stupně vyrobit ve školních dílnách vánoční dekoraci. Vybírali si jeden ze čtyř typů stromečků nebo anděla.  Zájem žáků byl velký, proto bych chtěla poděkovat panu školníkovi, který vždy pohotově doplnil připravený mizející…

celý článek

Strašidla ve výuce

Pokud žáci měli chuť a odvahu, mohli přijít v pondělí 1. 11. do školy v masce. Nakonec se našlo plno odvážlivců, takže jste na chodbě mohli narazit na zombíka, čarodějnici, strašidelného klauna a jiná další děsivá stvoření.

celý článek

Navrhovali jsme materiály pro kosmické lodě

Během měsíce října se obě osmé třídy v rámci výuky chemie a fyziky zapojily do týdenní projektové výuky s názvem - Materiály pro kosmické lodě. Pomocí zapůjčeného kufříku, který obsahoval speciální pomůcky - Spacecraft material kit - vytvořený ve spolupráci s Evropskou vesmírnou…

celý článek

Projekt Dějepis +

Naše škola se v letošním školním roce účastní projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu ČR s názvem Dějepis +. Projekt je určen pro žáky 9. tříd základních škol a pro žáky středních škol. Jeho cílem je…

celý článek

Naši žáci pozdravili astronauty

Během zimních měsíců se 9 žáků naší školy zapojilo do mezinárodního vesmírného projektu ASTRO PI – Mission Zero (více zde : https://astro-pi.org/cs/mission-zero/). Celkem se zapojilo téměř 9 200 týmů z 23 zemí Evropy. Žáci měli za úkol napsat zprávu astronautům…

celý článek

Papírový kluzák

Během měsíce května a června se žáci 2. stupně zapojili do venkovního projektu z fyziky – Papírový kluzák. Cílem projektu bylo navrhnout, sestrojit a otestovat tzv. O – Kluzák ( tedy kluzák s křídly ve tvaru písmene O). Jak takovýto kluzák vyrobit…

celý článek

Překvapení pro prvňáčky

Konečně nastal čas předat prvňáčkům malý dárek od starších spolužáků, který v době distanční výuky vytvořili. A o co se jednalo? Žáci osmých tříd dostali v rámci hodin literatury a slohu za úkol vytvořit jednoduché pohádky, básničky, krátké příběhy s vloženými obrázky,…

celý článek

Netradiční periodická tabulka

O tom, že chemie je všude kolem nás se mohli zábavnou formou přesvědčit žáci osmých ročníků. Během měsíce května měli za úkol najít v přírodě těleso jehož počáteční písmena se shodují se značkou chemického prvku. Cílem bylo najít co nejvíce…

celý článek

Matematika v terénu

V posledním týdnu distanční výuky využili deváťáci své znalosti o podobnosti trojúhelníků v terénu. Jejich úkolem bylo vybrat si objekt ve svém okolí a zjistit jeho výšku. Na výběr měli tři způsoby řešení. Jak se jim podařilo úkol splnit, si můžete…

celý článek
Back To Top