V polovině 20. století se vědcům podařilo vyrobit první umělé látky, které nazvali plasty. Dnes jsou běžnou součástí našeho života. V hodinách chemie se žáci devátých tříd seznámili se základními vlastnostmi umělých hmot.

Nejdřív zadání úkolů od paní učitelky…

Umí vysvětlit odborné pojmy jako je makromolekula, makromolekulární látky nebo polymerace. Ví, že v chemické rovnici z mnoha merů vzniká jeden polymer. Své teoretické znalosti rozšířili také v praxi.

Zjišťujeme výsledky vrypů…

V laboratorní práci, zaměřené na zkoumání vlastností plastů, zjišťovali vrypy do vzorků, chování látek ve vodě a v etanolu a hlavně specifické hoření. To prováděli v digestoři, která pomohla odčerpat jedovaté zplodiny hoření.

Bezpečnost nám zajišťuje využití digestoře…

Žáci si tak uvědomili, jak nebezpečné je spalovat různé plasty v domácích kotlích. Pomocí dešifrovací tabulky rozlišili čtyři neznámé vzorky polymerů. A k jakým výsledkům došli?

Už vše víme, pomalu balíme…

Podařilo se jim správně určit vzorky polyetylenu, polypropylenu, polystyrenu a polyvinylchloridu. Laboratorní práce žáky zaujala a pomohla jim prohloubit dovednosti a získat nové znalosti v oboru chemie.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová

Back To Top