Chemická olympiáda slaví letos své padesáté výročí. Jakoby to žáci věděli a na její počest se k jejímu řešení přihlásili v hojném počtu. Již od října se osm statečných deváťáků snažilo vypracovat záludné otázky teoretické části školního kola.

Zdolali již křížovku, výpočty, rovnice i zajímavé doplňovačky. Ve čtvrtek si navlékli bílé pláště, připravili si byrety a pustili se do titrace kyseliny chlorovodíkové hydroxidem sodným.

Ukazatelem jim byly pH papírky a fenolftalein. Museli pracovat velmi přesně a citlivě, pokusy několikrát opakovali. Nyní je čeká zpracování získaných výsledků, výpočty a odevzdání celého školního kola paní učitelce Věře Mertové, která je na náročnou CHO chystá.

Práce však ještě nekončí. V lednu účastníky čekají vyřazovací kontrolní testy. Ty nakonec rozhodnou, kdo postoupí do okresního kola, jež se bude konat v březnu.

A koho můžeme zařadit mezi osmici statečných chemiků? Je to Petr Kučera, Alexandr Frančák a Lenka Novotná z 9. B a Natálie Kučerová, Kateřina Kynická, Daniela Juříková, Alena Kotková a Hana Šrámková z 9. A.

Nezbývá než jim popřát mnoho píle a úspěchů v další práci.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová

Back To Top