Chemie je přírodní věda, která zkoumá látky a jejich vlastnosti. Tuto informaci dostali žáci hned v úvodních hodinách. V kapitole Vlastnosti látek vyzkoušeli první pokusy.

Kluci zkoumají vlastnosti látek…

Dan Ondrašík a Robert Schaffartzik, nadějní chemikové, prováděli experimenty se solí, cukrem a naftalenem. Porovnávali jejich barvu, zápach, rozpustnost ve vodě a benzínu.

A teď vyzkoušíme benzín…

Nejvíce žáky zaujalo zahřívání látek. Zjistili, že sůl při zahřívání praská, cukr karamelizuje až hoří a naftalen sublimuje. Svá pozorování žáci zapisovali do připravené tabulky do školního sešitu.

Zajímavé…

V závěru hodiny si nejodvážnějčí „chemici“ přišli přičichnout ke čpavku, který jim pěkně protáhl nosní dutiny. Pokusy se všem líbily a už se těší na další.

Foto Karel Knapp, text Věra Mertová

Back To Top