Během měsíce října studovali žáci osmých ročníků homogenní a heterogenní směsi. Dozvěděli se, že jednotlivé složky směsi lze od sebe oddělit pomocí tzv. laboratorních separačních technik. 

Zjišťujeme, co máme k dispozici…

Dvě techniky si sami mohli odzkoušet v praxi. V prvním laboratorním cvičení se filtrovala suspenze tvořená křídou a vodou. K provedení experimentu využili zcela nové žákovské semimikrosoupravy laboratorních pomůcek, které obsahují zmenšeniny skutečných laboratorních pomůcek používaných v profesionálních laboratořích.

 

Příprava na pokus…

Nejprve osmáci křídu rozdrtili na co nejmenší částečky. Pak křídový prach smísili s vodou a vytvořili takto suspenzi křída – voda. Pomocí žákovské soupravy sestrojili filtrační aparaturu – skládající se ze stojanu chytře připevněného k pracovní desce (k víku semimikrosoustavy), z křížové svorky, filtračního kruhu, nálevky, filtračního papíru, kuželové baňky a kádinky. 

Dobře směs rozmíchej….

Dozvěděli se, že principem této metody je zachycování částeček pevné látky ve směsi na filtračním papíře. Ten přes svá vlákna propustí jen molekuly určité velikosti (molekuly vody a o mnoho větší částečky křídy zůstanou na filtru).

Paní učitelka poradí…

Chemici se naučili složit filtrační papír do nálevky, uchytit ho, aby se nepohyboval a následně se naučili nalévat suspenzi do nálevky s filtrem pomocí skleněné tyčinky. Výsledkem byla dokonale oddělená směs křídy – zachycené na filtru a vody, která protekla v podobě filtrátu do kuželové baňky nebo kádinky.

Napouštíme vodu…

Filtr s křídou nechali žáci usušit, aby dokázali přítomnost křídového prachu. Na závěr hledali praktické využití této metody v běžném životě – filtrovaná káva, filtr v automobilu, filtry v akváriu…

Laboratorní experiment se zdařil…

Svůj laboratorní experiment poté zpracovávali ve skupinách pomocí PC do formy digitálně zpracovaného laboratorního protokolu, který si vytištěný založí do svého portfolia. Ve druhé laboratorní práci – na téma Chromatografie, se žáci naučili oddělit jednotlivé složky barviv obsažených ve fixech. 

Foto Regína Hajná, text Michaela Kubiszová

Back To Top