V měsíci listopadu deváté ročníky studovaly elektrochemické děje. Využili jsem vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.Výuka nejprve probíhala formou výkladu s názornými pokusy, které žáci sledovali pomocí kamery – vizualizéru na tabuli. Pokus se podařilo nahrát a zastavit.

Vše zkoušíme prakticky…

Do snímku se postupně vepisovaly probíhající chemické děje. Nakonec výkladovou část studia doplnily vědeckopopulární filmy s touto tématikou. Poslední dvě vyučovací hodiny byly věnované experimentální části učiva.

Sestavujeme elektrolyzér…

V první laboratorní části se sestavovaly elektrolyzéry. Žáci se rozdělili do skupin. Dvě skupiny sestavovaly elektrolýzu pomocí vany, křídy, alobalu, vodičů roztoku kuchyňské soli a ploché baterie. Další skupiny využily nově zakoupené elektrolyzéry s platinovými elektrodami.

Hlavně správně zapojit…

Výhodou u těchto elektrolyzérů je možnost zachytávat vznikající plyny do zkumavek, které se nasazují kolem platinových elektrod. Obě metody se povedly. Vložený pH papírek indikoval vznik zásaditého pH v oblasti se zápornou elektrodou. Podařilo se nám takto přeměnit elektrickou energii na chemickou.

Přeměna chemické energie na elektrickou…

Ve druhé laboratorní práci jsme dokazovali opačný děj, tedy přeměnu chemické energie do formy elektrické energie. Sestavovali jsme hned několik tzv. ovocných článků. Stačí jen elektrody v podobě hřebíků, šroubů, plíšků ze dvou různých kovů, dále pak ovoce či zelenina obsahující šťávu a baterie je hotová.

Měříme voltmetrem…

Vznikající proud v naší baterii jsme dokázali připojením voltmetru. Podařilo se nám i sériově zapojit několik takovýchto článků. Jejich napětí plně postačilo k provozu kalkulačky. Obě laboratorní práce žáci doma vypracují do formy elektronického protokolu.

Elektronický protokol…

V dalších hodinách se nabyté znalosti z elektrochemie prověří formou závěrečného testu, který úzce navazuje na získané zkušenosti z laboratorních cvičení.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top