skip to Main Content

Výuka elektrochemie se neobejde bez názorných experimentů. Lidi vždy fascinovalo vše kolem elektrické energie. Je to energie nekonečných možností. Chemici společně s fyziky nám dali možnost tuto energii vyrobit, ale také i ovládat. Naši mladí chemikové se během měsíce listopadu dozvěděli o zákonitostech elektrolytických dějů. Například kdo a jak vyrobil první baterii, jak využít stejnosměrný proud k přeměně mnoha chemických látek v látky zcela jiné.

Prošli jsme tak společně teorií elektrolýzy, galvanického pokovování a galvanických článků. Výklad byl doprovázen názornými experimenty. V laboratorní práci jsme objevili skryté kouzlo ovoce a zeleniny, jejichž šťáva nám posloužila k výrobě ovocného galvanického článku. K výuce jsme využili vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.

 

 

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top