skip to Main Content

O tom, že nové technologie pronikají i do výuky na základních školách, se mohli  žáci přesvědčit ve svých vyučovacích hodinách fyziky a chemie. Díky zapůjčeným měřícím sondám jsme proměřili hned několik fyzikálních veličin. Pomocí grafického znázornění jsme mohli vidět záznam střídavého proudu, tepavého stejnosměrného proudu, pochopili jsme princip elektromagnetické indukce, dokázali jsme, že i ve výdechu je dostatečné množství kyslíku, které postačí k resuscitaci člověka.

Zajímavé bylo také propojení s elektrolýzou vodného roztoku kuchyňské soli, kde jsme měli možnost pozorovat nárůst pH, a tím jednoznačně prokázat přeměnu elektrické energie v chemickou. Přestože se téma zdá náročné, díky naměřeným hodnotám ze sond a následně sestavených grafů, jsme měli možnost nahlédnout na problematiku prakticky a ne jen přijímat holá fakta z učebnice.

Žáci si velmi rychle osvojili práci se sondami i následné čtení z grafů různých závislostí. V následujících hodinách si  nové informace mohli odzkoušet v laboratorních cvičeních.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top