Letošní ročník Biologické olympiády je zaměřen na pohyb. Zabývá se nejen tím, jak se dopravují z místa na místo živočichové, ale zkoumá i pohyby rostlin. Ano, i ty se pohybují. Otáčejí se za sluncem, reagují na zemskou gravitaci. Dlouhou cestu vykonávají jejich pylová zrna a semena.

Otázky týkající se tohoto tématu řešili soutěžící v testu, v křížovkách a doplňovačkách. Navíc museli poznat čtyřicet předložených rostlin a živočichů. Školního kola se zúčastnilo přes dvacet mladých zájemců o přírodu.

V mladší kategorii šestých a sedmých tříd zvítězil Petr Horák ze 7. A třídy. Druhou příčku obsadila Magdaléna Dubová z 6. B a třetí se umístila Miroslava Maderová z 6. A.

Ve starší kategorie osmých a devátých tříd byla nejlepší Lenka Křištofová z 8. B, druhé místo patří Martině Floriánové z 8. A a na třetím skončila Natálie Němcová z 8. B. V okresním kole nás budou reprezentovat dva nejlepší z obou kategorií. Výše jmenovaným blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.

Foto a text Miroslava Tupá

Back To Top