Osmý ročník je v přírodopisu zaměřen na lidské tělo. První soustava, se kterou se žáci seznámili, byla kosterní. Naučili se názvy kostí v lidském těle a už vědí, kde jsou uloženy. Dozvěděli se, jak jsou navzájem spojeny, z čeho se skládají a také jak rostou.

Rovněž znají rozdíl mezi kostmi malých dětí a starších lidí. Po získání teoretických znalostí si osmáci vyzkoušeli vše prakticky.

V laboratorních pracích se rozdělili do čtyř skupin. První si na interaktivní tabuli prověřila své znalosti o lebce. Žáci pojmenovávali jednotlivé kosti a určovali, zda jsou párové, nebo nepárové a tvoří-li mozkovou část, či obličejovou.

Druhá skupina učivo procvičovala přímo na modelu kostry. Děti určovaly názvy kostí, které si navzájem ukazovaly.

Třetí skupina si zopakovala teorii na pracovním listu, kde doplňovala počty žeber, obratlů, zápěstních kůstek atd.

Na čtvrtou čekal úplně jiný praktický úkol, a to ošetření simulované zlomeniny. Všichni se naučili, jak poskytnout první pomoc při uzavřené i otevřené zlomenině. Snad nebudou muset své znalosti uplatnit v běžném životě. K výuce jsme využili vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.

Foto a text Miroslava Tupá

Back To Top