Co se skrývá uvnitř květu tulipánu, zjišťovali sedmáci v laboratorní práci. Každá pracovní skupina si připravila jeden květ, který pečlivě zkoumala.

Začali jsme počítáním okvětních lístků a sledováním jejich uspořádání na květním lůžku. Květní lůžko je horní část stonku, na němž jsou všechny části květu umístěny.

Pod pestrobarevnými okvětními lístky uvnitř květu se ukrývají samčí a samičí rozmnožovací orgány. Nejdřív jsme pomocí skalpelu vyřízli pestík. Na jeho příčném i podélném řezu jsme pozorovali ukrytá vajíčka. Podle vajíček poznáme, že se jedná o samičí část.

Poté jsme spočítali samčí tyčinky. Jejich počet se shodoval s počtem okvětních lístků. Jednu tyčinku jsme vypreparovali a setřeli jsme z ní pylová zrna, jež na ní vznikají.

Jejich tvar jsme si prohlédli pod mikroskopem. Všechny části květu jsme poctivě zakreslili a popsali. Nakonec jsme s použitím mezinárodních značek sestavili květní vzorec a zakreslili jsme květní diagram.

Foto Regína Hajná, text Miroslava Tupá

Back To Top