Úvodní učivo přírodopisu, se kterým se seznamují žáci v šesté třídě, je zaměřeno na charakteristiku živých organismů. V hodinách jsme si zopakovali, jaké vlastnosti mají všichni živí tvorové, a rozdělili jsme si je do šesti základních říší na viry, bakterie, prvoky, rostliny, živočichy a houby.

Poté jsme se zaměřili na jejich vnitřní stavbu. Naučili jsme se, že základní stavební a funkční jednotkou všech organismů je buňka. Prozatím jsme se věnovali jen buňkám rostlinným a živočišným. Dnes už víme, které organely obsahují a jaký je mezi nimi rozdíl.

Jakmile jsme poznali teorii, vrhli jsme se na praktické pozorování. Nejdříve jsme se museli naučit, jak se pracuje s mikroskopem. Popsali jsme si jeho části a osvojili si postup při pozorování. Vypadalo to jednoduše, ale v praxi to tak snadné nebylo.

Naším prvním úkolem bylo zhotovit preparát z lístku mechu měříku. Pomoci pinzety jsme oddělili jeden lístek, vložili ho na podložní sklo do kapky vody a překryli jej krycím sklíčkem.

Potom nastala druhá fáze, ta složitější. Zhotovený preparát jsme umístili pod mikroskop a po zaostření jsme hledali mechové buňky.

Všem se to nakonec podařilo, některým hned, jiným s pomocí paní učitelky nebo spolužáků. Buňky mechu jsme si dobře prohlédli a zakreslili je do sešitu. Nákres jsme doplnili popisem. Pro většinu žáků to byla první zkušenost s mikroskopováním, a přesto obstáli na výbornou. Už teď se těšíme na další práci s mikroskopem. K výuce jsme využili vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.

Foto Regína Hajná, text Miroslava Tupá

Back To Top