Náš život je úzce spjat s klimatickými podmínkami na Zemi, a to více, než si dokážeme přiznat. Po celou dobu existence lidské populace na planetě probíhají klimatické výkyvy (tání ledovců, výbuchy supervulkánů, které prostřednictví rozprášeného popílku způsobují až několikaměsíční zatmění oblohy).

Takovéto klimatické změny vždy vedly lidstvo k chaosu, k emigraci, k hladomoru. Doplatily na to mnohé vyspělé civilizace jako Aztékové, Římané, Egypťané. Faktem vždy bylo a bude, že klima naší planety ovlivňuje životy lidí, zvířat i rostlin.

Dnes již víme, že za klimatickými změnami nestojí čarodějnice, jak si dříve lidé mysleli, ale právě výbuchy sopek, náklon zemské osy či tání obřích superledovců. V současné době nám klima dává jasně najevo, že se opět něco děje (záplavy, sněžení o Velikonocích, minimum sněhu v zimě, v létě tropická vedra). To všechno jsou jasné zprávy, měřitelné a podložené, proto vědci bijí na poplach.

Rozhodli jsme se na toto téma natočit vlastní žákovský dokumentární film. Během tří měsíců žáci studovali tento problém očima chemiků, biologů, fyziků, zeměpisců, klimatologů, energetiků. V anglickém jazyce se překládaly materiály, které jsme obdrželi jako dar od pana klimatologa Mgr. Josefa Pecha, jenž pracuje v Ústavu fyziky a atmosféry AV ČR v Praze.

O tématu jsme diskutovali i s odborníky na slovo vzatými, např. o jaderné energetice a budoucnosti jaderných elektráren u nás i ve světě jsme hovořili s Ing. Danou Drábovou, Ph.D., dr. h. c. mult., jadernou fyzičkou a šéfkou státního úřadu pro veřejnou bezpečnost. Oslovili jsme i Ing. Jiřího Ptáčka, Ph.D., EGÚ Brno, a. s. ohledně elektrické energetiky a distribuce elektřiny v ČR, ten nám dokonce věnoval svou prezentaci na toto téma.

Ověřili jsme si teorii zachytávání tepla molekulou CO2 na přednášce Doc. RNDr. Zdeňka Bochníčka, Dr., z PřF MU v Brně. Snažili jsme se takto zachytit poznatky o nejnovější situaci klimatu na planetě a upozornit na nelehkou situaci, kterou lidstvo musí řešit.

Danou problematiku jsme chtěli vidět i v globálních souvislostech, moc děkujeme za spolupráci také nevládním organizacím NAZEMI, Fairtrade Česko – Slovensko a organizaci Greenpeace za materiály, brožury a dokumenty, které nám pomohly klimatické změny vnímat i z pohledu výzkumníků, ochránců přírody a v neposlední řadě z pohledu obyvatel, kterých se již globální oteplování aktuálně týká. Velmi nás např. zaujala problematika kácení deštných pralesů v Indonésii, proto jsme ji do svého dokumentu rovněž zařadili.

Ve středu 12. 10. 2016 jsme uspořádali veřejné promítání našeho filmu doplněné o přednášku. Součástí přednášky byla i ochutnávka a prodej fairtradeových dobrůtek. Zakoupením těchto produktů jste mohli podpořit organizaci, která se snaží problematiku globálního oteplování řešit. Naším cílem je o zjištěných faktech informovat co nejvíce lidí. Proto jsme velmi rádi, že se náš dokument bude v plné verzi promítat v místní regionální televizi.

Na tvorbě dokumentu se podíleli tito žáci:

Jiří Mlčoušek – kamera, střih, zvuk
Ondřej Huplík – střih
Marta Střítecká, Anna Veselá, Ondřej Salvet – reportéři
Laura Pavelková, Michal Šlor, Terezie Kubaláková, Vladimír Dlouhý- aktéři

Foto Regína Hajná, text Michaela Kubiszová

Back To Top