Do školy opět zavítali profesionální hasiči, aby nám připomněli důležitost této záchranné složky, ale hlavní jejich snahou bylo poučení žáků o chování v krizových situacích.

Hasiči Tonda s Kamilem…

Po úvodní části, která zahrnovala předvedení hasičské výstroje, si děti vyzkoušely přilbu, simulovaly telefonáty ohlašující požár nebo dopravní nehodu.

I paní učitelka se zapojila…

Chlapci a děvčata pozorně naslouchali příběhům, kterými instruktoři prokládali přednášku. Hasiči ochotně odpovídali na všetečné otázky malých zvědavců, obzvláště těm, jejichž snem je také zachraňovat.

Pan Dlouhý vysvětluje…

Sotva druháci vstřebali čtvrteční informace ze zajímavé besedy, už se vydávali za dalším poznáním. Tentokrát navštívili Čističku odpadních vod v Městě Albrechticích, kde nás odborně poučil pan Dlouhý.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top