skip to Main Content

Maminky měly svátek

Máma se musí usmívat, i když je smutná, musí pracovat, i když je unavená. Je tu pro svoje děti, i když je nemocná, poskytuje jim pohodlí, i když ho sama nemá…“ Toto všechno i víc je máma. Letos si více…

celý článek

COVID-19 – Strašák

První dny v nouzovém stavu jsem měl obavy z této nemoci. Vlivem médií jsem měl dostatek informací, jak se chránit a osvojil jsem si základy prevence před COVIDEM. Samostudium ze začátku bylo těžší, než jsem si myslel. Některé programy v…

celý článek

Nejen „čarodějné“ učení 3. A

Na 30. dubna připadá tradiční zvyk „Pálení čarodějnic“. Jelikož si děti v momentální situaci tuto akci nemohly společně užít, probíhala výuka v čarodějnickém duchu formou projektového vyučování (i když poněkud jinak). Děti plnily nejrůznější úkoly v oblastech českého jazyka, matematiky, prvouky, hudební,…

celý článek

Jaro v páté třídě

Na jaro se páťáci velice těšili, protože je čekala velikonoční návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a pletení pomlázky na náměstí, kde chtěli překonat loňský rekord. Ale vzniklá situace vše změnila. Po jarních prázdninách se učí doma sami nebo…

celý článek

Kdo se skrývá pod rouškou

Sen mnoha dětí se splnil. Nechodit do školy. Jenže, je to opravdu tak fajn? Setkání s kamarády, spolužáky chybí. A učení tu stejně neustále straší. Vyjmenovaná slova, dělení se zbytkem, čtení, občas psaní, učivo prvouky. To dnes musí zvládnout žáci…

celý článek

4. A a výuka doma

I naše třída se snaží bojovat s výukou doma jak nejlépe dovede. Většina dětí svědomitě pracuje a plní zadané úkoly na jedničku s hvězdičkou. Denně jsme ve spojení na Messengeru i  EduPage, kde všichni ze třídy posílají své zprávy a…

celý článek

Zvládáme to

Páťáci jsou už ostřílení studenti. Po překonání prvotních nesnází se zhostili samostudia na výbornou. Samozřejmě mají oproti mladším dětem velkou výhodu v tom, že většinu úkolů mohou zvládnout bez nutné pomoci rodičů, také lépe ovládají dostupnou techniku. Dobrým tréninkem jim byl…

celý článek

Jak pracují čtvrťáci

Je to neuvěřitelné, přáli jsme si pěkné jarní prázdniny a už je máme několik týdnů. Myslím, že nás to dost ovlivnilo, řada z žáků už se docela těší až se setkáme, bohužel to nevypadá na brzké shledání. Právě proto nás…

celý článek

Vzdělávání prvňáčků

Ještě před měsícem jsem si ani nepomyslela, že to jde. A ono musí, ovšem za předpokladu, že mají děti doma báječné rodiče. A ti mí prvňáci, je opravdu mají. Funguje to tak, že já (tř. učitelka) napíšu podrobný týdenní plán,…

celý článek

Učení doma

Děti z 1. A rozhodně nezahálí.  S pomocí rodičů se učí nová písmenka, počítají, plní úkoly, které jim zadává paní učitelka na EduPage, ale také i do soukromé skupinky na sociální síti, kterou vytvořila právě kvůli uzavření školy pro snadnější komunikaci s…

celý článek

Jak se učí online

Jak zvládnout učení doma? Po uzavření škol se s touto situací museli vyrovnat všichni. Děti, rodiče i učitelé. Dětem začaly chodit na EduPage úkoly. Různé online testíky, doplňovačky, spojovačky, zápisy. Také ale úkoly praktické. Například připravit svým blízkým svačinu, uklidit…

celý článek

Jakou připravit svačinku?

Otázku svačinek pro děti, které se učí doma, dnes řeší asi každý. Děti z 2. A v tom mají jasno. Před časem si vyzkoušely ve cvičné kuchyňce přípravu jednoduché vajíčkové pomazánky. Suroviny nakoupila paní učitelka a děti se s chutí mohly…

celý článek
Back To Top