skip to Main Content

Veselé zoubky

Po projektové výuce o lidském těle čekal naše prvňáčky preventivní program VESELÉ ZOUBKY 2019, kterou připravila společnost dm drogerie markt s. r. o.  Cílem bylo zlepšení povědomí dětí o správné péči o chrup. Děti se dověděly, z čeho se jejich zoubky…

celý článek

Projektové vyučování v 5. B

V posledním týdnu ledna jsme se začali věnovat ve všech předmětech evropským státům. V matematice jsme počítali a porovnávali rozlohu a počet obyvatel v jednotlivých zemích nejen Evropské unie, seřazovali jsme jednotlivá data a procvičovali jsme tak počítání s největšími…

celý článek

Sluneční soustava

Neživá příroda vytvořila podmínky pro život na naší Zemi, nejsou to jediné podmínky vzniku života na naší planetě.  Má tom velký podíl také uspořádání planet ve sluneční soustavě a vzájemné působení těles ve vesmíru. To vše a mnohé další se dozvídali třeťáci…

celý článek

Plaveme, bruslíme

Na plavecký výcvik se všechny děti ve třídě těšily a po deseti lekcích za svou snahu obdržely Mokré vysvědčení. Po plavání se s chutí pustily do bruslení. Počátky byly těžké, pádů bylo bezpočet, ale nikoho neodradily. Dnes už jim bruslení jde, dokážou za jízdy…

celý článek

Člověk a jeho zdraví

Toto je název učiva pro prvňáčky podle školního plánu na měsíc leden. V první části projektu si děti vytvořily skupinky a vyrobily z balicího papíru postavu. Jednotlivé části těla označily pomocí kartiček. Jiná činnost je čekala při určování částí hlavy.…

celý článek

Vycházka ke krmelci

Když kluky a holky z 3. B pozvali druháčci na představení zimní pohádky, kde malé děti nakrmily hladová lesní zvířátka, slíbili si, že se určitě také vypraví do lesa, aby i oni trochu pomohli. A nezůstalo jen u slibu. Třeťáci si…

celý článek

Rozchodník a páťáci

Ve středu nás navštívil Kuba z Ostravy z Rozchodníku. Vyprávěl nám o ničení naší planety odpadky a plýtvání surovinami. Mobil obsahuje drahé kovy, které se těží v dolech různých států. Zde pracují i malé děti v našem věku. Jejich práce…

celý článek

Poznávání vesmíru

Od září jsme se v hodinách přírodovědy věnovali vesmíru. Společně se třídou 5. B jsme jeli do planetária a naše poznávání jsme završili projektem a přednáškou.  Přípravě projektu jsme věnovali dost času. Ve škole jsme se rozdělili do dvojic a každá dvojice měla…

celý článek

Vánoční tvoření

V pracovní výchově jsem si se spolužáky v 5. A vyrobila vánoční věnec. Na jeho výrobu jsme si v dílnách uřezali dřevěnou destičku 14x14 centimetrů, kterou jsme i obrousili. Tu jsme pak ozdobili větvičkami jehličnanů (smrku, jedle, túje), různými přírodními nebo umělými…

celý článek

Vánoční příběh

Před dávnými a dávnými časy v jedné daleké zemi se odehrál tento příběh….“ Touto větou přenesl diváky do děje vypravěč Ekrik. Společně se svými spolužáky je provázel biblickým příběhem. Cestou k Betlému měli možnost vyslechnout zpěv koled z úst pastýřů,…

celý článek

Koncert v ZUŠ

Jak jdou po sobě roční období si mohly děti ze 2. B připomenout hudebním pořadem, připraveným žáky ZUŠ. Děvčata převlečená za Jaro, Léto, Podzim a Zimu nás provázela zábavným vystoupením  plných sezónních básní, písní a tanců. Asi nejdelší čas pro naše…

celý článek

Vánoce ve světě

Ve středu 12. 12. 2018 se 4. A vypravila do Krnova, kde si pro nás v SVČ Méďa připravili vánoční program. Ještě předtím jsme si stačili prohlédnout hlavní historické budovy města a zabruslit si na veřejném venkovním kluzišti, které bylo umístěno…

celý článek
Back To Top