Vydařená přehlídka opeřenců

V pondělí 9. května zavítal do naší obce nadšený sokolník, který žákům 1. a 2.  stupně převáděl své svěřence. Velmi zajímavou formou dětem přiblížil rozmanité druhy denních i nočních ptáků, jejich znaky i způsob života. V jeho sbírce se objevilo…

celý článek

Tečkování

Stejně jako každý rok jsme přemýšleli nad tím, co by našim maminkám v den jejich svátku udělalo radost. Letos jsme se rozhodli vyrobit kromě přáníček i přívěsky z hlíny a ozdobit plátěné tašky tečkovací metodou. Dárečky se maminkám líbily. Nejvíce originální tašky.

celý článek

Dárek maminkám

Den matek je stejně jako Velikonoce pohyblivým svátkem a v letošním roce 2022 připadá na 8. května.  Slaví se vždy druhou květnovou neděli. A třeba příští rok bude druhá květnová neděle 14. 5., rok poté zase 12. 5. Vy jste…

celý článek

Mokré vysvědčení

I přesto, že covidové restrikce v loňském roce přerušily započatý plavecký kurz čtvrťáků, nebyla tato dlouhá pauza na jejich výkonech téměř znát. Většina kluků a holek letos jen vypilovala svůj plavecký styl. Ostatní překonali obavy z hluboké vody a objevili…

celý článek

Měsíc duben pro Zemi

Protože třeťáci nestihli 22. 4. na Den Země uklidit přírodu od lidské nedbalosti a bezohlednosti, zvolili si celý duben jako měsíc Země a vyrazili až v pátek 29. 4.  Proč ne, když je to pro dobrou věc? Na celou akci…

celý článek

Kouzla a čáry v 2. B

Do lavic místo dětí z 2. B zasedli v pátek 29. dubna malí čarodějové a čarodějnice. Vyzbrojeni košťátky a kouzelnými hůlkami  celé dopoledne čarovali a kouzlili. Pod vedením zkušené čarodějnice Fridolíny se učili zaklínadla, vymýšleli tajné recepty na rozličné lektvary,…

celý článek

Velikonoce v SVČ Krnov

6. dubna se děti 1. tříd, 3. A a 4. B vydaly do Střediska volného času v Krnově, kde byla pro ně nachystána stanoviště s úkoly s velikonoční tematikou. Děti se rozdělily do skupinek a mohly se vydat na průzkum. Vyřádily…

celý článek

Příprava na Velikonoce

Tradice by se měly ctít a dodržovat.  A proto děti z 2. A si povídaly o tom, jaké barvy dostaly dny v týdnu před Velikonocemi a jaké zvyky a povinnosti je v těchto dnech čekají. Například v úterý si uklízely…

celý článek

Zajíček Moko

Ve středu, poslední den před velikonočním volnem, jsme si ujasnili informace, které se k tomuto svátku jara pojí. Začali jsme prací ve dvojicích, kdy každá z nich měla nastudovat jeden den velikonočního týdne, vysvětlit barvu, která případně den označuje, a…

celý článek

Zdobení vajíček a perníčků

K Velikonocům patří zdobení vajíček. Zajímavou techniku si vyzkoušely děti z 2. B pod vedením paní Jarky Součkové. Ta společně se svými pomocnicemi paní Radkou Gavendovou a Marií Vitáskovou připravily pro děti malování vajíček voskovou technikou.

celý článek

Bruslení nás bavilo

Závěrečným pokřikem „Jsme jedničky!“ ukončili žáci z 2. A kurz bruslení. Pan trenér Rýpar sundal svou čepičku z hlavy a pochválil děti: „Smekám svůj klobouček, zvládli jste základy bruslení.“ A pro některé bruslaře to nebylo vůbec jednoduché. Naučit se zákruty,…

celý článek

Lví putování

Oblíbenou knihou dětí z 2. B je Lví král. O hlavním hrdinovi se rozhodly dozvědět co nejvíce informací. Čerpaly z encyklopedií, internetu. Zpracované údaje a zajímavosti využily v hodině slohu při popisu lva. Z příběhu O lvovi a myšce vyvodily, co je to…

celý článek
Back To Top