Kluci a holky z prvních tříd se vydali na exkurzi do sběrného dvora, aby se dozvěděli, proč vlastně mají ve třídě tři barevné boxy na odpad a koš.

Exkurzí je provázel vedoucí sběrného dvora pan Lukáš Anton, který jim postupně během prohlídky vše vysvětloval. Začal u velkých kontejnerů na nábytek a pokračoval průchodem přes halu, kde zaměstnanci právě třídili PET lahve podle barev.

V hale stály také staré lednice a mrazáky, hromady polystyrenu, prostě vše, co by nemělo zmoknout. Poté mohly děti konečně vyjít na sluníčko, kde spatřily kopce dřevěných rámů a prken. Vše je zajímalo, hlavně obsah kontejnerů.

Podívaly se i do prostorů zavezených biomasou, ze které se vyrábí kvalitní zemina. Nakonec jim pan Anton řekl pár vět o tom, co se na sběrný dvůr může ještě přivézt (např. staré pneumatiky, elektro odpad a textilie).

Nejvíce děti zaujala informace o vršcích z PET lahví. Tím, že je sbírají, pomáhají v důležitém procesu recyklace. Z  vršků se vyrábí nové hračky. Děti to ocenily jako super nápad!

Foto a text Vladimíra Dudková

Back To Top