Zajímavé dopoledne prožili žáci 4. A a 4. B třídy, kteří se vydali na místní oddělení Policie ČR. Průvodkyní jim byla paní Jana Tomíčková. Seznámili se s chodem oddělení a viděli i kamerové systémy Města Albrechtic.

Největším zážitkem pro žáky 4. B byla zadržovací cela, kde si vyzkoušeli na malou chvíli být zadrženými a pro žáky 4. A práce s testerem na alkohol.

Nechyběla prohlídka policejního vozidla, jeho plné výbavy a spuštění majáků. Spousta z dětí se shodla, že právě povolání policisty je pro ně to pravé.

Děkujeme Obvodnímu oddělení Města Albrechtic a paní policistce Janě Tomíčkové, která nám věnovala svůj čas a trpělivost.

Foto a text Adéla Jurčíková

Back To Top