Žáci z druhých tříd absolvovali v měsíci dubnu dvě lekce školení o požární ochraně. Děti se dověděly mnoho potřebných a důležitých informací zábavnou formou s použitím interaktivní tabule.

Všichni jsme zvědaví…

Ale vidět na vlastní oči hasičskou techniku, to je něco zcela jiného. Naši dobrovolní hasiči a záchranáři dostali nový areál, který byl slavnostně otevřen 15. března letošního roku.

Pan Petr Křištof nám vše ukázal…

Pan Petr Křištof nám předvedl hasičskou techniku a prostory zbrojnice. Děti zaujaly přilby, baterky, blikající kotouče, dalekohled, vysílačka a tablet, který umožňuje rychlou organizaci zásahu. Vyzkoušeli si, jak jsou těžké hydraulické nůžky na plech, ústí stříkací hadice, motorovou pilu.

Asi budu požárníkem…

Chlapce nejvíce zaujalo auto značky Mercedes. Mělo po obvodu spoustu dvířek, za kterými se skrývaly vysouvací plošiny s hadicemi, čerpadly a potřebným nářadím. Toto auto si sebou vozí i vlastní zdroj elektřiny, aby si hasiči mohli svítit reflektory, které se vysouvají ze střechy auta. Když nám pan Křištof tuto funkci předvedl, byl to nejzajímavější okamžik naší exkurze.

Sv. Florián, patron hasičů…

Děti si dále prohlédly dílničku, prádelnu s moderními pračkami, společenskou místnost s kuchyňskou linkou, na které byly vystaveny poháry ze soutěží. Celé místnosti však dominovala keramická soška sv. Floriána, patrona hasičů od pana J. Hrubého.

Hasičská technika se nám povedla…

Po návratu do školy děti přenesly na výkresy to, co je zaujalo. Posuďte sami, zda se jim obrázky povedly.

Foto a text Irena Santariusová

Back To Top