skip to Main Content

Ve středu 7. listopadu se 4. A vydala do Bruntálu na přírodovědnou prohlídku sopky na Uhlířském vrchu. Ráno jsme vyrazili vlakem do Bruntálu a při té příležitosti jsme navštívili také bruntálský zámek. Prohlídka zámku se nám moc líbila, zaujala nás především sbírka zbraní, knihovna a společenský sál. V zámeckém parku jsme se nasvačili a pak už jsme vyrazili pěšky ke kostelu Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu.

Výšlap byl sice namáhavý, ale odměnou nám byl krásný výhled na město Bruntál a hory Hrubého Jeseníku. Cesta nahoru byla lemována krásnými dřevořezbami znázorňujícími křížovou cestu. Od kostela jsme sestoupili do nitra sopky, kde si děti mohly prohlédnout vrstvení vyvřelých hornin i strusku. Mile nás překvapil nález „zlatých valounů“, zřejmě dárek od příznivců Uhlířského vrchu.

V okolí sopky je přírodní rezervace, nachází se zde endemity. Po této prohlídce jsme se již vydali zpět k centru města Bruntál, kde jsme si na náměstí v cukrárně dodali nových sil a vypravili se na vlakové nádraží. Domů jsme dorazili unavení, ale spokojení, že se nám výlet vydařil.

Foto Hana Škrochová, text Eva Sudová a Marie Zetíková

Back To Top