První pomoc – šance pro život

Poskytnout první pomoc v případě náhlého postižení zdraví je povinen každý, pokud tím neohrozí bezpečnost svoji nebo kohokoliv jiného. Nikdo z nás neví, kdy se může dostat do role zachraňovaného nebo zachránce. První skupinu školil pan Bc. Jan Vojčík...Právě proto…

celý článek

Další, prosím!

Na pacienty, lékaře a sestřičky si zahráli žáci z první třídy. Vyzkoušeli si všechny situace, se kterými se v ordinaci mohou setkat. V prvouce si povídali o zdraví, nemocech a hlavně o tom, jak je důležité poskytnout včas první pomoc.Pane…

celý článek

První pomoc – šance pro život

Znáte telefonní číslo na záchrannou službu? Víte, v čem spočívá umění poskytnout první pomoc? Víte, co je při poskytování první pomoci prvořadé a co druhořadé? Uměli byste zastavit krvácení, obvázat ránu, znehybnit končetinu?Tak, pěkně popořadě ...Na takové a další neméně…

celý článek

Inkluze po špičkách

ZŠ Město Albrechtice se od 1. 9. 2011 zapojila do projektu ESF a MŠMT Centra podpory inkluzivního vzdělávaní a začala spolupracovat s CPIV Opava. Ihned v úvodu spolupráce proběhl seminář s názvem Inkluze po špičkách, který seznámil pedagogický sbor s…

celý článek

Učili jsme se poskytovat první pomoc

Dnes a denně cestujeme, sportujeme, riskujeme, chodíme do zaměstnání, učíme se ve škole, jsme v rukách náhody. Nikdo z nás neví, kdy a za jakých okolností se setká s úrazem, náhlou nevolností a bezvědomím někoho blízkého či úplně cizího člověka, dospělého…

celý článek

Osmáci dávali první pomoc …

Osmáci se v hodinách věnovaných člověku a jeho zdraví zaměřili na první pomoc. Po zhlédnutí videa s přiběhy, natočenými podle skutečných událostí, si vše vyzkoušeli v praxi buď na sobě nebo školní figuríně. Tyto hodiny jsou pro všechny velmi důležité a potřebné, protože…

celý článek

První pomoc ve škole …

Co bezprostředně ohrožuje život? Co v případě závažného úrazu udělat nejdřív a co potom? Jaké jsou mechanizmy vzniku náhlé zástavy oběhu? Jak uvolnit dýchací cesty? To jsou jen namátkou vyjmenovaná témata, které se všemi 40 pracovníky naší školy ve středečním…

celý článek
Back To Top