ZŠ Město Albrechtice se od 1. 9. 2011 zapojila do projektu ESF a MŠMT Centra podpory inkluzivního vzdělávaní a začala spolupracovat s CPIV Opava. Ihned v úvodu spolupráce proběhl seminář s názvem Inkluze po špičkách, který seznámil pedagogický sbor s možnostmi zavádění inkluzivních podmínek na škole.

V komunitním a informačním centru školy …

CPIV nabízí inspirativní pohled na rozvoj školy očima odborníků z pohledu psychologa, kulturního antropologa, sociálního pracovníka, pedagoga didaktika, speciálního pedagoga a projektového manažera. Škola má možnost využít bezplatné služby a podporu CPIV během celého školního roku v mnoha oblastech, jako např. DVPP, psychologické a speciálně-pedagogické služby, metody a formy práce ve vyučování, sociální poradenství, prevence sociálně patologických jevů, více na www.cpiv.cz.

Foto Karel Knapp, Michal Míček; text Micha Míček

Back To Top