Poskytnout první pomoc v případě náhlého postižení zdraví je povinen každý, pokud tím neohrozí bezpečnost svoji nebo kohokoliv jiného. Nikdo z nás neví, kdy se může dostat do role zachraňovaného nebo zachránce.

První skupinu školil pan Bc. Jan Vojčík…

Právě proto bylo středeční odpoledne 16. dubna 2014 vyhrazeno školení všech našich zaměstnanců v rámci projektu Kvalifikační a personální agentury o.p.s. nestátní neziskové společnosti KaPA z Třince pod názvem „První pomoc – šance pro život 2“.

Druhou skupinu měla na starost paní Bc. Marta Jarošová…

Nám dobře známí zkušení lektoři paní Bc. Marta Jarošová a pan Bc. Jan Vojčík se v době od 14 do 18 hodin věnovali dvěma skupinám posluchačů, které seznamovali s teorií i praxí laické první pomoci.

Jak na miminka…

Připomněli pravidla, jak postupovat v případě, když jsme svědky stresující mimořádné události. Vysvětlili nám, jak vypadá situace v Krajském operačním středisku po převzetí zprávy o nehodě.

Uvolníme dýchací cesty, poslechneme si…

Jak se řeší výjezdy vozidel rychlé záchranné pomoci. Proč se někdy čeká „dlouho“ na sanitku. V jakých případech je využíván vrtulník, kdy je nezbytné volat co nejdříve nejen zdravotníky, ale i hasiče.

Pan školník Miroslav Frančák při „záchranné akci“…

Jak funguje systém rendez-vous (setkávací systém). Prospěšný byl především praktický nácvik ošetřování krvácení, obnovení srdeční akce a dýchání.

Přikládání tlakového obvazu…

Nezapadly ani informace, jak postupovat při resuscitaci dítěte, vypuzování cizího tělesa z dýchacích cest, jak zastavit krvácení z nosu, jak stabilizovat polohu člověka se zlomenými žebry, bránit vzniku šoku, ošetřit popáleniny a omrzliny.

Využití digitální techniky napomohlo zvýšení názornosti ukázek…

Informace střídala informaci. Pracovníci školy si tak opět po krátké přestávce osvěžili znalosti a základní dovednosti ze zajišťování první pomoci.

Jak využít šátek k fixaci poraněné končetiny…

Je možné očekávat, že v případě potřeby zvládnou poskytnout pomoc potřebným, stejně jako řada našich žáků, kteří obdobnými školeními prošli v průběhu vyučovacích hodin s vyučující biologie i při aktivitě, jež pro ně rovněž organizovala personální agentura KaPA.

Stačí zavázat…

Lektoři KaPA si zaslouženě poslechli potlesk jako poděkování za odvedenou práci. Společně pak mějme všichni na paměti. Štěstí přeje připraveným.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top