Znáte telefonní číslo na záchrannou službu? Víte, v čem spočívá umění poskytnout první pomoc? Víte, co je při poskytování první pomoci prvořadé a co druhořadé? Uměli byste zastavit krvácení, obvázat ránu, znehybnit končetinu?

Tak, pěkně popořadě …

Na takové a další neméně důležité otázky hledali spolu s výbornými lektory kvalifikační a personální agentury KaPA, profesionálními zdravotníky paní Bc. Martou Ničovou a panem Bc. Janem Vojčíkem v průběhu šestihodinových kurzů první pomoci naši žáci osmých a devátých tříd.

Paní Bc. Ničová radí Patrikovi …

Teorii rychle vystřídaly nácviky praktických, mnohdy život zachraňujících činností. Obvazování zraněných končetin, přikládání tlakových obvazů při tepenném krvácení či přenášení zraněného s využitím improvizovaných prostředků a především resuscitace zraněné osoby s cílem obnovit její základní životní funkce.

Pan Bc. Vojčík vysvětluje, jak správně přenášet raněného …

Denně slyšíme, čteme nebo vidíme v televizi informace o neštěstích a nehodách, při kterých došlo k vážným poraněním osob. Nikdo nemůže vědět, kdy a kde se s podobnou situací ve svém životě setká ve skutečnosti. Proto se pravidelně k poskytování první pomoci školí všichni pracovníci školy.

S resuscitačním miminkem …

A jsme rádi, že jsme mohli využít nabídky k zapojení do projektu „První pomoc – šance pro život“ agentury KaPa také pro našich nejstarších 84 žáků.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top