Co bezprostředně ohrožuje život? Co v případě závažného úrazu udělat nejdřív a co potom? Jaké jsou mechanizmy vzniku náhlé zástavy oběhu? Jak uvolnit dýchací cesty? To jsou jen namátkou vyjmenovaná témata, které se všemi 40 pracovníky naší školy ve středečním podvečeru probíraly a prakticky procvičovaly výborné paní školitelky Věra Holubová a Božena Najbrtová v rámci realizace projektu Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy, Krnov, příspěvkové organizace pod názvem „Zachraň (si) život“ .

Já vím
.

Dvouhodinové náročné školení zaujalo naprosto všechny zúčastněné. Každý si mohl ověřit své znalosti, zeptat se na cokoliv z problematiky poskytování první pomoci, uvědomit si, co všechno se změnilo v zásadách poskytování první pomoci a  hlavně si vše prakticky vyzkoušet. Ani upozornění na stránky www.zachrannasluzba.cz nebylo zbytečné.

Neškolili jsme se jen v zájmu zajištění bezpečnosti dětí a pracovníků školy. S potřebou umět poskytnout první pomoc se může kdykoliv setkat každý člověk.

Velice rádi také v nejbližší době využijeme i možnosti zúčastnit se s našimi dětmi z I. stupně výcvikového programu, který je zábavnou formou zaměřený na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví například při sportování a  pohybu po komunikacích. Na umění účinně přivolat pomoc, zvládnout základní postup při zástavě krvácení, při poranění kostí a kloubů.

Co dodat závěrem? Děkujeme paní ředitelce SPŠ a SZŠ Krnov p. Haně Košuličové i oběma školitelkám za přípravu velice potřebného a výborně realizovaného projektu.

Text a foto Karel Knapp

Loučíme se a moc školitelkám děkujeme ...

Back To Top