Dnes a denně cestujeme, sportujeme, riskujeme, chodíme do zaměstnání, učíme se ve škole, jsme v rukách náhody. Nikdo z nás neví, kdy a za jakých okolností se setká s úrazem, náhlou nevolností a bezvědomím někoho blízkého či úplně cizího člověka, dospělého nebo dítěte. Kdy nastane situace, ve které bude jen na nás, jak pomoci postiženému citlivě a účelně.

Nácvik srdeční masáže a dýchání z úst do úst …

Právě proto se všichni pracovníci školy na konci měsíce srpna zúčastnili školení se zaměřením na základní normu zdravotnických znalostí při poskytování první pomoci, které vedly zkušené lektorky paní Věra Holubová a Božena Najbrtová, obě ze SPgŠ a SZŠ v Krnově. 

Upevňování fixačního límce …

Po úvodní teoretické části si každý mohl vyzkoušet na modelech dítěte i dospělého, jak zajistit postiženému základní životní funkce srdeční masáží, dýcháním z úst do úst. Zajímavá byla také ukázka práce s defibrilátorem. Nic není lepšího než vlastní zkušenost, a tak se není co divit, že došlo i na přikládání fixačních dlah a zkoušení vlastností isotermické fólie.

Děkujeme paní Věře Holubové a paní Boženě Najbrtové ze SPgŠ a SZŠ Krnov …

Závěrečným potleskem a předáním květin paní Věře Holubové a paní Boženě Najbrtové jsme symbolicky poděkovali i paní Haně Košuličové, ředitelce SPgŠ a SZŠ v Krnově za vstřícnost při organizaci celé akce.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top