Žáci 4. A se 3. dubna společně zúčastnili přírodo-vlastivědného výletu po našem okolí. Jeli vlakem do Třemešné ve Slezsku a pak šli pěšky do Artmanova. Cestou poznávali různé rostliny, stromy, lesy, louky, pole a učili se, jak se mají správně chovat v přírodě.

Protože jim přálo počasí, opékali si párky a špekáčky na prvním letošním ohni.

Foto Leona Pilátová, Lukáš Doležal, text Jan Matějka

Back To Top