Úterní a středeční dopoledne byla velice zajímavá. Neměli jsme normální vyučování, nebyli jsme ani ve škole, ale v parku a tělocvičně, kde nám sokolník pan ing. Petr Zvolánek se svou asistentkou p. B. Drahotušskou předváděli své okřídlené miláčky – raroha velkého, výra velkého a jestřába velkého.

Dověděli jsme se mnoho nového, např. že samice dravců je o 1/3 těžší a větší než samec. Největší radost jsme měli, když jsme si raroha mohli sami podržet. Celou besedu zakončila ukázka výcviku štěněte Elvina. Bylo neposedné jako někteří z nás.

Poznámka:
Děti, které se nechaly s dravcem na ruce p. ing. Zvolánkem vyfotografovat, si mohou snímek v elektronické verzi vyžádat u svých třídních učitelek.

Foto ing. P. Zvolánek a J. Vyležíková, video D. Vopelková, text žáci 5. A

Back To Top