Osmáci si výuku o teple zpestřili návštěvou kotelny naší školy. Exkurzi předcházela nejprve teorie probírána v rámci hodin fyziky. Žáci se seznámili s fyzikální veličinou „Teplo“. Zjistili, že se jedná o druh energie. Tato energie může být tělesy předávána nebo přijímána. Jak se tepelná výměna mezi tělesy uskutečňuje – bylo naše další téma.

Studovali jsme tepelné výměny trojího druhu – vedením, prouděním a zářením. Při studiu jsme narazili na tématiku teplovodního ústředního vytápění budov. Výuka se přesunula z učebny do kotelny školy. Zde je nejlépe vidět, jak teorie zapadá do reality.

Dozvěděli jsme se, že školu vyhřívají dva kotle na zemní plyn. Jejich činnost se střídá. Únik plynu je hlídán bezpečnostními čidly, o čemž nás přesvědčil pan Vilém Juřík, pracovník firmy Ganed, který se stal naším průvodcem. Nechal uměle unikat plyn ze zapalovače. Ihned se spustil alarm, kotel se vypnul a na chodbě před kotelnou začalo svítit výstražné světlo. Takovýchto bezpečnostních čidel je v kotelně více – např. jiné čidlo hlídá u podlahy případný výskyt vody.

Výklad pana Juříka byl velmi zajímavý, seznámil nás s tepelnými čerpadly, anuloidem, s akumulačními nádobami s bojlerem. Všimli jsme si i dokonalé izolace všech trubek.

Mohli jsme nahlédnout i do samotného kotle a přesvědčit se, že ohřev vody je pomocí plamene. Žákům během výkladu byly kladeny otázky, které prověřovaly využití poznatků získaných v hodinách fyziky.

Na závěr jsme se z kotelny přemístili k hlavnímu vchodu do školy. Zde je umístěn digitální informační panel. Popsali jsme vše, co je na něm znázorněno. Exkurze se nám líbila a do hodin fyziky vnesla praktické využití nově nabytých poznatků. Chtěli bychom  panu Juříkovi poděkovat za zrealizování a odborný výklad o naší kotelně.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top