Během říjnových hodin fyziky se žáci 9. ročníků seznámili se základy elektromagnetismu. V průběhu dvou hodin laboratorních prací si složili elektromagnet, prozkoumali magnetické pole cívky s proudem, sestavili elektrický obvod, který pomocí elektromagnetického relé řídil sekundární obvod s elektromotorem.

Pochopili a ověřili si princip zvonění elektromagnetického zvonku, zkombinovali také vlastní jednoduchý elektromotor a zapojili i skutečný elektromotor. Cílem poslední úlohy bylo pochopení elektromagnetické indukce, díky níž můžeme vyrábět indukovaný střídavý proud a napětí. V listopadu je čekají transformátory a polovodiče. K výuce jsme využili vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.

 Video Karel Knapp, foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top