Během měsíce září a října se zapojilo 5 našich žáků do soutěže Czech Space Year 2018 připravenou Evropskou kanceláří pro vzdělávání o vesmíru ESERO (podporována Evropskou vesmírnou agenturou ESA). Soutěž prověřila znalosti soutěžících v oblasti přírodních věd, kosmonautiky a tří českých kosmických výročí – 10 let členství ČR v ESA, 40 let od letu kosmonauta Vladimíra Remka, 40 let od vypuštění první československé družice Magion 1. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:  6. – 7. třída a 8. – 9. třída. Od nás se zapojili: Janis Raptis z 8. B, Tereza Kubiszová a Ludvík Remešek ze 7. B, Petra Sofková a Kamila Chmelařová z 9. A. Otázky byly velmi odborné a převyšovaly znalosti astrofyziky základní školy. Mezi 10 postupujících finalistů se probojovala Tereza Kubiszová.

Finále soutěže se konalo v Praze na Geofyzikálním ústavu akademie věd ČR. Finalisté z obou kategorií dostali nelehký úkol.  Absolvovali odborné přednášky vedené převážně  v angličtině a pozorovali  demonstrační pokusy a poté na základě takto získaných znalostí vyplnili soutěžní test. Přednášky se týkaly výzkumů Evropské vesmírné agentury ESA – satelitního výzkum Země, planet, komet, vzniku vesmíru. Účastníci se např. dozvěděli, z čeho je složena kometa, jednu nám vyrobili přímo v přednáškovém sále. Byla nám objasněna i teorie Einsteinova gravitačního pole vesmírných těles a její následné využití pro urychlení pohybu kosmických sond a satelitů.

po absolvování testu jsme se přesunuli do Kongresového centra, kde zrovna probíhala Konference k desátému výročí vstupu České republiky do ESA. Konečně následovalo vyhlášení výsledků. Toho se zúčastnil i první a zatím jediný český kosmonaut Vladimír Remek a také ředitel ESA Johann-Dietrich Wörner. V kategorii 6. – 7. tříd obsadila Tereza Kubiszová krásné první místo. Gratulujeme.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top