Máš problém s kyberšikanou? Nevíš na koho se obrátit? Na tyto a spoustu dalších otázek přišly žákům pátých tříd odpovídat pracovnice organizace Eurotopia. Lenka a Nikola děti obeznámily s problematikou tohoto druhu šikany. Žáci se dozvěděli, jak vzniká, jaké jsou její projevy, a hlavně, jak se proti ní bránit.

Lektorky uváděly různé příběhy ze života, které demonstrovaly tento rozšířený způsob napadání mladých účastníků při komunikaci na sociálních sítích. Opakovaně jim připomínaly návody, jak se bránit, aby nedocházelo k tragédiím, o nichž si páťáci ve skupinách četli.  V závěru všichni obdrželi kartičku s internetovými adresami, na něž se mohou obracet v případě šikanování známými nebo anonymními agresory.

Foto Alena Václavíková, Jana Vyležíková, text Alena Václavíková

Back To Top