V pátek 17. ledna se žáci šestých tříd zúčastnili besedy, která se netýkala pouze kyberšikany (šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií – internetu, mobilních telefonů, apod.), ale všech rizik virtuálního světa. Vzhledem k tomu, že většina žáků na druhém stupni aktivně využívá sociální sítě, je potřeba, aby také pochopili, že jakýkoliv vstup do kyberprostoru je nesmazatelný a snadno zneužitelný. Šesťáci byli seznámeni s nejzávažnějšími druhy kyberšikany a byli upozorněni na nebezpečí, které se skrývá za užíváním sociálních sítí.

Další pojmy, které na besedě zazněly, byly kybergrooming, kyberstalking nebo sexting. Přednášející se také podělil o své zkušenosti s vyšetřováním některých případů. Na konkrétních případech děti řešily, jak se rizikovému chování ve virtuálním světě úplně vyhnout, nebo jak již probíhající problémy minimalizovat. Doufáme, že si všichni zúčastnění vzali tyto rady k srdci a budou při používání sociálních sítí obezřetnější. Preventivní program byl hrazen z projektu Musíme si pomáhat.

 

 

Foto Lubomír Grček, Mária Horňáková, text Jana Samli

Back To Top