Řada dnešních dětí ví mnohem více než dospělí. Seznamují se s tímto pojmem už ve čtvrté třídě. Co si zapamatovali? Dozvěděli jsme se o dvou druzích šikany – fyzické a psychické. Šikana je to, když někoho dlouhodobě vydíráme, bijeme, posmíváme se mu, pomlouváme jeho rodinu. Někdo nás může také šikanovat tím, že po nás chce svačinu nebo peníze.

Během povídání nás paní lektorky upozornily, že existují  linky bezpečí. Kontakty na ně jsme dostali na kartičce, kterou jsme si mohli nechat. Pokud měl někdo otázku, mohl ji vhodit do krabice. Na konci besedy nám na všechny otázky  lektorky odpověděly.  Teď už víme, že máme být všímaví i k ostatním dětem. Preventivní program je hrazen z projektu Musíme si pomáhat.

 

 

Foto Dagmar Vopelková, text žáci 4. B

Back To Top