Sláva to byla a velká!!! Děti z 1. B třídy právě dočetly Živou abecedu, což je sešit pro malé začátečníky. Ten je naučil pouhé základy čtení.  Seznámil je s prvními písmeny, slabikami, slovy a krátkými větami. Jenže tito školáci chtějí umět více, chtějí si jednou přečíst pohádku sami, bez pomoci.  A to je ta správná chvíle pro předání klíče k dalšímu poznání a tím je Slabikář. Jenže ten se nedal získat tak snadno.

Malí školáčci museli plnit úkoly (spojit písmeno, slabiku a slovo s obrázkem, poznat pohádku podle obrázku nebo seřadit správně dějovou posloupnost pohádky O řepě). Nechyběla ani cestička s písmeny, slabikami a slovy, kterou malí kluci a holky mohli projít pouze přečtením každé karty. Mezi nejtěžší úkoly patřilo nakreslit větu a vyluštit křížovku.

Nejpěknější na celé akci bylo, že na malé prvňáky dohlíželi jejich starší kamarádi z 6. A. Ti jim úkol na stanovišti vysvětlili, kontrolovali jeho správné provedení a případně maličko poradili. Dobře odvedenou práci prvňáků odměnili razítkem. Pro kluky a holky z první třídy nebyla tato zkouška vůbec jednoduchá, ale nakonec vše dobře dopadlo, do cíle dorazili všichni.

Šesťáci za to dětem předali vlastnoručně vyrobený klíč vědění, který jim má pomyslně otevírat dveře poznání. Malí školáčci dostali také svůj zasloužený Slabikář, do něj záložku a pexeso s celou abecedou. Na oplátku věnovaly děti z 1. B třídy šesťákům malé čertíky, které také samy vyráběly. Bylo to poděkování za jejich ochotu, trpělivost a překrásné dárky. Akce byla součástí projektu Musíme si pomáhat.

 

 

 

Foto Vladimíra Dudková, Lubomír Grček, text Vladimíra Dudková

Back To Top