I letos nás navštívily lektorky z neziskové organizace Europtopia, aby podpořily ve třídách zdravé klima a pěkné vztahy.  Do programu byly zařazeny děti druhých tříd. V obou třídních kolektivech to probíhalo podobně. Děti se během prvních her různě pojmenovávaly a oslovovaly, což se hodilo, protože nám do tříd po prázdninách přibyli noví spolužáci.

Na programu byly také hry, při kterých mohly děti otevřeně přiznat své trable a neúspěchy. Vše bylo vždy motivováno hrou, druháci při tom ani nepostřehli, že si paní lektorky vytvářejí obrázek celkové atmosféry ve třídě. Pracovalo se nejen společně v kruhu, ale také ve dvojicích i menších skupinách.

I tady se jednalo o hry kooperativní, podporující spolupráci a přátelské vztahy. Takto prožité dvě hodiny her a zábavných činností školáky bavily a rozhodně naplnily svůj cíl. Všechny děti se spontánně zapojovaly a hodně se nasmály.

Foto Vladimíra Dudková, Kateřina Vergu, text Vladimíra Dudková

Back To Top