V úterý 29. 9. se novopečení šesťáci z béčka zúčastnili adaptačního kurzu. Měli tak možnost strávit spolu čas ve škole jinak než prostým seděním v lavici, poznat více své nové spolužáky, ale hlavně se stmelit jako kolektiv.

Lektorky, které za námi přijely, nachystaly pro třídu spoustu zajímavých her. Jelikož nejsme všichni stejní a každého nás baví jiné věci, bylo to tak i s připravenými aktivitami. Někteří plnili úkoly s nadšením, u některých se to neobešlo bez řečí, každopádně důležité je, že se všichni zapojili a prokázali týmového ducha.

Hra, která dle reakcí slavila největší úspěch, nesla název Romeo a Julie. Vybraný Romeo měl zavázané oči a jen pomocí sluchu měl za úkol najít svou Julii, která měla svázané nohy. Pobavila i „egg drop challenge“, při níž měli žáci ve skupinkách sestrojit ochranou konstrukci vajíčka tak, aby po pádu zůstalo vcelku. Z pěti skupin nám nakonec přežilo jedno statečné vejce.

Práce ve skupinách byla vlastně hlavním tématem dne. Lektorky šesťáky několikrát rozdělily, třeba podle výšky nebo měsíce narození, a vybrané týmy pak mezi sebou soutěžily. Ať už pak žáci skončili v jakémkoli týmu, museli se adaptovat a naučit se spolu pracovat. V soutěžích nešlo jen o rychlost, hodily se i obecné znalosti o pohádkách nebo třeba kreslířské dovednosti. Nakonec se ale vždy ukázalo, že je nejdůležitější táhnout za jeden provaz.

Foto a text Maria Horňáková

Back To Top