Naše škola se v letošním školním roce účastní projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu ČR s názvem Dějepis +. Projekt je určen pro žáky 9. tříd základních škol a pro žáky středních škol.

Jeho cílem je posunout výuku dějepisu následujícími směry:
· učíme se znalosti a dovednosti, jak s historickými informacemi pracovat, například objasňovat příčiny a důsledky určité události, ale i kdo a jakým způsobem vysvětluje, co se stalo, nikoli si zapamatovat množství informací samotných,
· rozebíráme v roli badatelů texty, fotografie či filmové ukázky a učíme se dohledávat informace a kriticky zhodnotit jejich věrohodnost,
· na tomto základě se snažíme v žácích podněcovat schopnost zaujímat a obhajovat vlastní názory.

 

Jak bude projektová výuka vypadat v praxi?
· jednou za měsíc si žáci vyzkouší připravenou projektovou lekci, jejíž součástí bude i pracovní list,
· vyplněné pracovní listy si budou žáci ukládat,
· v projektových metodikách si můžeme vyzkoušet nové způsoby hodnocení, které budou součástí závěrečného hodnocení z předmětu.

Zapojení školy do projektu umožňuje a opravňuje zásahy do učebního plánu. Projekt bude realizovat s žáky 9. tříd paní učitelka paní Taťána Kurečková a jako tzv. pozorovatel pan ředitel Jiří Šiffner.

Foto archiv školy, text Táňa Kurečková

Back To Top