Dnes si svět bez polovodičů nedokážeme představit.  Polovodiče jsou v mobilu, tabletu, televizi i v automobilu. Objev a používání polovodičů změnilo lidské životy podobně jako objev zpracování kovů na konci doby kamenné. Polovodiče jsou pevné látky, jejichž elektrický odpor se dá významně ovlivnit vnějšími podmínkami nebo množstvím chemických příměsí.
Žáci devátých tříd v rámci své laboratorní práce z fyziky proměřovali závislost změny velikosti napětí či proudu na intenzitě dopadajícího světla na fotodiodu a fotorezistor. Své měření si zaznamenali do tabulky. V následující hodině laboratorní práce zapojili žáci nesvítivou i svítivou diodu v propustném a závěrném směru. Díky znalostem zapojení diod následně zapojili integrovaný obvod tak, aby se na displeji zobrazila číslice 2 sestavená z několika svítivých LED světel. Žáci si o svém výzkumu vedli podrobný protokol.
Foto a text Michaela Kubiszová
Back To Top