Těleso ponořené do kapaliny … jedna z nejslavnějších vět fyziky. Její význam studovali ve svých hodinách fyziky žáci sedmých ročníků. Zákon je pojmenován podle řeckého matematika a fyzika Archiméda. K objevu se váže historka, podle níž Archimédés přišel na jeho podstatu při koupeli. Přemýšlel, jak odhalit podvod klenotníka, který nahradil zlato v královské koruně za jiný, méně ušlechtilý kov. Samotná myšlenka jej napadla při pozorování hladiny vody ve vaně, do které se ponořil.

Archimédův zákon se týká vztlakové síly, která nadnáší tělesa v kapalině. Tato síla byla hlavním tématem laboratorní práce. Žáci ji měřili a počítali třemi způsoby. Ověřili takto znění Archimédova zákona a také zjistili, jak přesné je jejich měření.

Foto Pavla Vlachová, Michaela Kubiszová

Back To Top