I když sílu přímo nevidíme, můžeme se o ní dozvědět mnoho užitečných informací. Stačí studovat její působení. Tělesa se silami přitahují nebo odpuzují. Pomocí sil můžeme vysvětlit, proč padají tělesa k zemi. Naši nejmladší fyzikové z šestých tříd se v rámci své laboratorní práce naučili sílu změřit. Využili pružinový a nově i digitální siloměr. U pružinového siloměru se využívá přímá úměrnost mezi deformací pružiny siloměru a velikostí působící síly. Digitální siloměr je založen na deformaci pevného tělesa.

Při deformaci dochází ke vzniku elektrického napětí, nebo ke změně elektrického odporu, které se převádí na velikost působící síly v newtonech. Naměřená data z digitálního siloměru si žáci mohli zobrazit v programu SPARKvue  hned v několika grafických zpracováních – jako graf, tabulku či hodnotu, nebo kombinace grafu a hodnoty. Takto si ověřili své měření pružinovým siloměrem, kde se hodnota naměřené síly odečítá ze stupnice. Obsluha siloměru není snadná, je nutná předchozí kalibrace a nastavení měřící sondy.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top