Virtuálně do tělocvičny

 

Pravidelný návštěvník webu zsma.cz měl v minulých dnech možnost navštívit školní jídelnu, následně pak půdní vestavbu školy, odborné i poloodborné učebny. To vše virtuální formou z pohodlí svého domova. Dnes se společně podíváme do prostor, kde malí sportovci zlepšují své fyzické dovednosti.

Sportovní hala jako součást školního komplexu. Žáci i učitelé ušetří spoustu času přesunem na odlehlé sportoviště, výuka tělocviku navíc není vázána příznivostí počasí. Velký i malý sál slouží žákům dvakrát týdně při hodinách tělesné výchovy. V prvním zmiňovaném hrají nejčastěji fotbal, florbal, vybíjenou či volejbal. V tzv. „malé tělocvičně“ se zase věnují posilování, gymnastice a dívky aerobiku.

Vyučováním však dětem možnost sportovního vyžití nekončí. V odpoledních hodinách mohou navštěvovat kroužek florbalu, tenisu, aerobiku, gymnastiky, aikido a vybíjené. Tělocvičnu však nevyužívají jen žáci školy.

Tribuna, která pojme na 238 sedících, divákovi zajistí kvalitní zážitek i při sledování větších sportovních klání. Tělocvična ale není pouze místem realizace sportovních aktivit. V posledních letech se stala také kulturním stánkem obce.

text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top