skip to Main Content

Sběrný den se povedl…

Konec minulého týdne byl opět ve znamení sběru baterií a malého elektrozařízení. Celou akci zorganizovala 23. února EKO rada naší školy. A jak byla úspěšná? Celkem se nasbíralo 221 kusů elektrozařízení a 1010 kusů vybitých baterií. Nasbíraný odpad dětmi z…

celý článek

Sběrný den se povedl!

Konec minulého týdne byl ve znamení sběru baterií a malého elektrozařízení. Celou akci zorganizovala a vedla kontrolní sekce školní  Ekorady. Nejúspěšnější byly třídy na prvním stupni. V počtu baterií - 2. A nasbírala 222 kusů, 5. B přinesla 71 kusů a třetí…

celý článek

Voda, voděnka…

by si mohli zpívat žáci 3. A při tvorbě miniprojektu Voda v krajině. Děti si vytáhly z klobouku téma Gejzír, Jezero, Moře, Řeka, Vodopád. V prvním týdnu všichni shromažďovali informace z encyklopedií, z knihy 100 nejkrásnějších divů světa, Živá voda, 1000 českých nej a…

celý článek

Cestování s Tondou Obalem…

Na svých cestách po republice nás v pondělí navštívil Tonda Obal. Dva lektoři seznamovali celé dopoledne žáky naší školy, jak se dá využít zdánlivě nepotřebný odpad, který se vrší na našich skládkách.Všichni se mohli podívat nebo do rukou uchopit desku…

celý článek

Ekologie v praxi…

Více než 600 000 litrů odpadních vod proteče denně biologickou čističkou odpadních vod, která byla vybudována v našem městě. Moderní zařízení má na starost p. Dlouhý, který žákům představil jednotlivé úseky areálu - počítač, ultrazvukové čidlo, výkonná čerpadla, vodu s…

celý článek

Ventil a Omar…

I takto se jmenují koně, které mají ustájeny manželé Vabrouškovi - majitelé Jezdeckého centra v Městě Albrechticích. Ryzák, bělouš nebo hnědák ve váze od 260 kg po 440 kg, řada nemocí i poranění jako u lidí a další zajímavosti se dozvěděli…

celý článek

Den Země…

Zelená je tráva. A nejen tráva. Pro děti ze 2. B se zeleným stal pátek 20.4.2007, kdy společně s třídou oslavily DEN ZEMĚ. Podmínkou bylo přijít do školy v zeleném oblečení. Nejprve na internetu vyhledaly aktuality a zajímavosti, které se…

celý článek

Projekt chráněné rostliny…

To byl vstupní úkol do okresní ekologické soutěže, která se konala dne 18.4.2007 v Bruntále ke Dni Země. Naši školu reprezentovala dvě družstva. Společně s paní učitelkou Mackovou do Bruntálu přijelo družstvo mladších žáků ve složení: Kateřina Pecháčková, Bětka Koudelková a Lucka…

celý článek
Back To Top