skip to Main Content

Jarní vycházka…

Pozorovat jarní přírodu se vypravily děti z prvních tříd. Poznávaly jarní květiny, rozlišovaly stromy a keře. Setkání s malými kůzlaty bylo pro všechny děti nevšedním zážitkem. Děti provázely paní učitelky Jitka Hlaváčková a Erika Kynická.

celý článek

Máme rádi zvířata…

Domácí mazlíčky si v úterý 20. března 2007 vymodelovaly z hlíny děti ze 2. B. Pan učitel Hrubý pro ně připravil keramickou dílnu, ve které se „mladí umělci“ poprvé seznámili s hlínou. Práce se dařila všem dětem. Kočky, psi, králíci a…

celý článek

Bosou nohou v území klidu…

V Městě Albrechticích spolupracují pracovníci podniku Lesy České republiky s dětmi základní školy na Opavické ulici. Připravily pro ně DEN V LESE pod vedením revírníka Roberta Polácha. Děti si osahávaly les bosou nohou. Určovaly stáří smrku, sledovaly jeho kácení a…

celý článek

Hajný je lesa pán…

o tom nás určitě odborným výkladem přesvědčí revírník pan R. Polách, zaměstnanec LČR Město Albrechtice. Abychom vypadali také jako opravdoví hajní, nabatikovali jsme si všichni ze třídy trička na zeleno a už se nemůžeme dočkat výletu do Artmanova. Těšíme se…

celý článek

Biologická olympiáda…

patří mezi vědomostní soutěže, jejichž účastníci musí mít dobré teoretické vědomosti i praktické dovednosti z přírodopisu. O náročnosti soutěže se ve středu 9. března přesvědčilo 16 děvčat a 7 chlapců z II. stupně ZŠ Město Albrechtice. Školní kolo pro ně připravila…

celý článek

Cvičení v přírodě

10. října se vypravili žáci prvních tříd na cvičení v přírodě. Pozorovali změny v přírodě na podzim. Učili se rozlišovat stromy a keře. Určovali stromy jehličnaté a listnaté. Svou odvahu dokazovali při překonávání přírodních překážek.vyučující: Jitka Hlaváčková a Zdenka Závodná

celý článek
Back To Top