Ve středu 24. října 2007 se v hudebně uskutečnilo první setkání 38členné ekorady. Každá třída má v radě své zástupce, kteří byli rozděleni do 3 skupin – Metodickou sekci povede paní učitelka Hana Macková, Organizační sekci bude mít na starosti paní učitelka Věra Mertová a Kontrolní sekci bude řídit pan učitel Karel Handlíř.

První schůzka

Žáci měli pár dobrých nápadů, jak přispět ke zlepšení životního prostředí na půdě školy. Nakonec se ujal návrh na realizaci projektu třídění odpadů.

Musím si všechno zapamatovat ...

Bude ale záležet na činnosti jednotlivých sekcí, jejich návrzích i na všech žácích, jak se podaří dobrý záměr uskutečnit. O dalších aktivitách vás budeme pravidelně informovat.

Foto K. Knapp, text V. Platošová z 9. B, p. uč. H. Macková a p. uč. K. Handlíř.

Na prvním jednání ekorady ...

Back To Top