To byl vstupní úkol do okresní ekologické soutěže, která se konala dne 18.4.2007 v Bruntále ke Dni Země. Naši školu reprezentovala dvě družstva.

Společně s paní učitelkou Mackovou do Bruntálu přijelo družstvo mladších žáků ve složení: Kateřina Pecháčková, Bětka Koudelková a Lucka Nováková ze 7. B a Klára Bennková ze 6. B. Starší žáci soutěžili ve složení: Veronika Pargačová a Katka Žáková z 9. B, Martin Hajný a Tereza Pargačová z 8. B.

Tato družstva celý měsíc pečlivě připravovala projekt o chráněných rostlinách Zvonku vousatém a Lilii zlatohlavé, poté jsme je vyrobili z plastového materiálu.

Po úspěšném snažení skončilo starší družstvo na výborném 2. místě a mladší družstvo se stalo úspěšnými řešiteli.

 

Všem soutěžícím včetně paní učitelky Mackové patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Blahopřejeme.

 

Foto Karel Knapp, text Tereza Pargačová

Vyrábíme květinu z odpadového materiálu ...

Back To Top