by si mohli zpívat žáci 3. A při tvorbě miniprojektu Voda v krajině. Děti si vytáhly z klobouku téma Gejzír, Jezero, Moře, Řeka, Vodopád.

V prvním týdnu všichni shromažďovali informace z encyklopedií, z knihy 100 nejkrásnějších divů světa, Živá voda, 1000 českých nej a také využívali internetu.

Každá skupinka má jiný úkol ...

Ve druhém týdnu pak vystřihávali, lepili, konstruovali a vytvářeli společnou práci, kterou vystavili na chodbě školy jako nástěnnou mapu.

Téma “ Voda“ však ještě neopustíme, budeme se jí věnovat nadále i v dalších předmětech. Nejvíce vody jsme si užili na plaveckém výcviku v Krnově.

Foto Karel Knapp, text p. uč. Zdena Závodná a žáci 3. B.

Back To Top