Více než 600 000 litrů odpadních vod proteče denně biologickou čističkou odpadních vod, která byla vybudována v našem městě. Moderní zařízení má na starost p. Dlouhý, který žákům představil jednotlivé úseky areálu – počítač, ultrazvukové čidlo, výkonná čerpadla, vodu s mikroorganismy…

Plavat se nedoporučuje...

Jen v případě poruchy zásah člověka.

Přitečou odpady, odtéká průzračně čistá voda do řeky Opavice. Zájem dětí svědčí o tom, že většina z nich začíná vnímat nutnost ochrany životního prostředí. V následujících dnech se zúčastníme akce Tonda obal na cestách, která je zaměřena na třídění odpadů.

Žáci 4. A, B a tř. uč. Eva Rusinská a T. Hazuchová.

Už všechno víme...

Back To Top